DEFECTEN & RETOURNEREN

Herroepingsrecht van veertien dagen;

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Uitsluiting herroepingsrecht;
Om hygiënische redenen kunnen gekochte producten alleen geretourneerd worden als de verzegeling van de verpakking niet is verbroken en het product in ongebruikte en ongeschonden staat verkeert.

Retourneren;
U kunt uw product retourneren naar
Troost en Leut
Kerkstraat 5
4901 JE. Oosterhout
  • © Copyright 2020 — Troost en Leut
  • Created by WebSentiment